Nоvоsti

2.9.2014
28.8.2014
22.8.2014
21.8.2014
6.8.2014
Svе nоvоsti
slika
<септембар 2014>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

NovostiA- / A / A+

2.9.2014 naplaćeni javni prihodi za period januar-avgust 2014. godine
U prvih osam mjeseci 2014. godine na račun javnih prihoda Republike Srpske ukupno je uplaćena jedna milijarda i 406,3 miliona KM, odnosno 62,8 miliona KM ili 5% više nego za isti period 2013. godine.
Naplaćeni iznos po osnovu direktnih poreza za prvih osam mjeseci 2014. godine manji je za 6% nego za isti period prošle godine, odnosno prikupljeno je 270,9 miliona KM ili 18 miliona KM manje. Po osnovu poreza na dohodak naplata je u odnosu na prošlogodišnju manja za 10% uz naplaćenih 150,9 miliona KM, a što je prije svega rezultat izmjena Zakona o porezu na dohodak, tj. uvođenja neoporezivog dijela dohotka od 200 KM. Naplata poreza na dobit je manja za 2%, odnosno naplaćeno je 97,4 miliona KM, dok je po osnovu poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćeno 8,7 miliona KM ili 13% više.
Doprinosi su za osam mjeseci tekuće godine naplaćeni u iznosu od 893 miliona KM, što je u odnosu na naplatu iz istog perioda 2013. godine više za 43,7 miliona KM ili 5%. Za Fond PIO je naplaćeno 480,3 miliona KM, što je za 20 miliona KM, ili 4% više u odnosu na prošlogodišnju naplatu u istom periodu, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 335,5 miliona KM što je za 2% više nego u istom periodu prošle godine. Naplata za Fond dječije zaštite i Zavod za zapošljavanje uvećana je za 3% odnosno 2%. Doprinos za solidarnost naplaćen je u iznosu od 15 miliona KM.
Po osnovu ostalih javnih prihoda naplaćeno je 241,5 miliona KM, što je u odnosu na prošlogodišnjih 204,5 miliona KM više za 37 miliona KM ili 18%. 
Naplata javnih prihoda na nivou mjeseca avgusta 2014. godine veća je za 4% ili 5,8 miliona KM nego u osmom mjesecu 2013. godine i iznosi 170,1 milion KM. 
Naplata direktnih poreza u mjesecu avgustu 2014. godine ostvarena je u iznosu od 27,9 miliona KM što je za 11% manje nego u osmom mjesecu 2013. godine. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 17,4 miliona KM što je manje za 16%, a porez na dobit u iznosu od 7,6 miliona KM što je manje za 6%. 
Naplata doprinosa uvećana je za 12% u odnosu na naplatu iz avgusta 2013. godine, odnosno, ukupno je naplaćeno 117,5 miliona KM što je za 13 miliona KM više nego u osmom mjesecu prošle godine. Za Fond PIO je naplaćeno 58,2 miliona KM ili 2% više, za Fond zdravstvenog osiguranja 45,1 miliona KM ili 12% više, a za po 2% uvećan je naplaćeni iznos za Fond dječije zaštite i Zavod za zapošljavanje. Doprinos za solidarnost naplaćen u avgustu iznosi 6,2 miliona KM.
Ostali javni prihodi u avgustu mjesecu 2014. godine naplaćeni su u iznosu od 24,6 miliona KM što je za 13% manje nego u avgustu 2013. godine.
Prema podacima Poreske uprave RS u periodu 01.01 - 31.08.2014. g. na području Republike Srpske registrovano je ukupno 1.015 poreskih obveznika – pravnih lica i 2.168 poreskih obveznika – preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno ukupno 336 poreskih obveznika – pravnih lica i 912 poreskih obveznika – preduzetnika.
Tabelarni prikazi ostvarenja naplate javnih prihoda za avgust mjesec tekuće godine i osam mjeseci 2014. godine, te poređenje sa naplatom u istom periodu 2013. godine 
28.8.2014 Obavještenje o stupanju na snagu Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova
 Obavještavamo poreske obveznike da je  u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 73/14 od 18.08.2014. godine objavljena Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, koja je stupila na snagu 26.08.2014. godine.
             U Naredbi o o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, u odnosu na prethodno važeće Naredbe ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 117/13), propisano je da se pored postojećih računa za uplaćivanje javnih prihoda Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i vanbudžetskih fondova, prihodi koji pripadaju budžetima mogu uplaćivati i na račun javnih prihoda za opšte uplate kod Sberbank a.d.Banja Luka, broj 567-241-82000004-96.
             Ovom izmjenom Naredbe, određene vrste prihoda koje su prethodno bili prihodi u Prilogu 2, a koji pripadaju budžetu Republike, u grupi Ostali porezi na imovinu sa brojčanom oznakom 714911 i 714915, te u grupi Koncesione naknade u odjeljku Drugi prihodi sa brojčanom oznakom 722491, se brišu i dodaju u Prilog 1.  
             Dakle, u Prilog 1- Prihodi koji se dijele između budžeta Republike i budžeta opština/gradova i drugih korisnika javnih prihoda poslije grupe Porez na dohodak dodaje se nova grupa Ostali porezi na imovinu:
Porez na upotrebu motornih vozila koji se vodi pod brojčanom oznakom- 714911
Porez na držanje i nošenje oružja se vodi pod brojčanom oznakom – 714915 i
u grupi naknade za korišćenje drugih dobara od opšteg interesa dodaju se prihodi
Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa-  pod brojčanom oznakom 722491. 
             Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova postavljena je na službenoj „Web“ stranici Poreske uprave: www.poreskaupravars.org,  u dijelu, „Pravna akta“, „Ostali propisi“, „Vrsta prihoda“ i „Računi budžeta Republike Srpske, opština i gradova“.
22.8.2014 Obavještenje za poreske obveznike o roku za prijavu i uplatu doprinosa
Obavještavaju se poreski obveznici da 01.09.2014. godine, ističe rok za prijavljivanje
doprinosa za juli 2014. godine kao i rok za plaćanje doprinosa za juni 2014. godine. 
21.8.2014 Obavještenje o prodaji akcija poreskog dužnika Društveni standard Čajavec a.d. Banja Luka
 Obavještenje o prodaji akcija poreskog dužnika Društveni standard Čajavec a.d.Banja LukaProdaja akcija Društveni standard Čajavec a.d.Banja Luka.pdf (application/pdf) 61K
6.8.2014 Obavještenje za poreske obveznike koji su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama oslobođeni obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase
 Poreski obveznici koji su  prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 65/14), koji je stupio na snagu 01.08.2014. godine, u daljem tekstu Izmjene i dopune Zakona, bili obavezni registrovati promet preko fiskalne kase, a pomenutim Izmjenama i dopunama Zakona  oslobođeni obaveze registrovanja prometa preko fiskalne postupaju na sljedeći način:

1. Samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona  kojim se uređuje oporezivanje dohotka, i koji pored zanatske djelatnosti ne obavljaju djelatnost odnosno ne vrše promet roba i usluga koji podliježe obavezi registrovanja prometa preko fiskalne kase, podnose preko ovlaštenog servisa Poreskoj upravi Zahtjev za brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac ZBRFK). 
Ukoliko mali  preduzetnik pored zanatske djelatnosti, ostvaruje i promet od djelatnosti koja nije izuzeta od obaveze registrovanja prometa preko fisklalne kase, nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama registruju samo promet koji podliježe obavezi registrovanja preko fiskalne kase i nije dužan Poreskoj upravi putem ovlašetnog servisa podnositi zahtjev za zamjenu fiskalnog modula niti obavještavati o tome Poresku upravu.
Napominje se da se pod zanatskim djelatnostima smatraju djelatnosti navedene u  „Listi zanatskih djelatnosti“ koja je objavljena u prilogu Pravilnika o zanatskim djelatnostima (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 46/13).

2. Poreski obveznici  koji pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj, obavljaju djelatnost igara na sreću, pružaju turističke usluge seoskog domaćinstva i obavljaju promet dobara  na veliko, a koji su navedeni promet prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna  Zakona  regsitrovala preko  fiskalne kase isključivo za veleprodajni način rada  i ne ostvaruju promet od djelatnosti koja podliježe obavezi registrovanja prometa preko fiskalne kase  podnose Zahtjev za brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac ZBRFK). Međutim, ukoliko  pomenuti obveznici  na datom prodajnom mjestu obavljaju djelatnost, odnosno vrše promet koji nije izuzet od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, nisu obavezni  Poreskoj upravi, putem ovlašetnog servisa, podnositi zahtjev za zamjenu fiskalnog modula niti obavještavati o tome Poresku upravu.
3. Obveznici iz tačke 2. koji  su prije Izmjena i dopuna Zakona registrovali promet preko fiskalne kase koja podržava i maloprodajni i veleprodajni način rada u jednom uređaju (modulu), ne podnose Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula, već nastavljaju da registruju svaki pojedinačni promet robe na malo preko postojeće kase tj. modula.
Obaveza registrovanja prometa za poreske obveznike koji su Izmjenama i dopunama Zakona oslobođeni registrovanja prometa preko fiskalne kase prestaje sa 01.08.2014. godine, nezavisno od toga da li je okončan postupak brisanja kase iz registra fiskalizovanih kasa.  
Obaveza registrovanja prometa preko fiskalne kase za promet koji je oslobođen Izmjenama i dopunama Zakona  u slučaju kada obveznik nastavlja koristiti fiskalnu kasu  prestaje 01.08.2014.godine.
Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2014 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе