Nоvоsti

27.1.2020
23.1.2020
22.1.2020
17.1.2020
15.1.2020
Svе nоvоsti
slika
<јануар 2020>
понутосречетпетсубнед
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

NovostiA- / A / A+

27.1.2020 Podnošenje izmijenjenih prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Ukoliko su poslodavac i radnik zaključili novi ugovor o radu, odnosno aneks važećem ugovoru o radu, kojim se mijenja visina plate radnika, u tom slučaju, navedena promjena se prijavljuje Poreskoj upravi Republike Srpske putem izmijenjenog Obrasca PD3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa), koji se Poreskoj upravi dostavlja elektronskim putem, preko portala: Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske.

23.1.2020 Obračun naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu

Obzirom da je u 2019. godini došlo do izmjene Odluke o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj koja je stupila na snagu 05.04.2019. godine, kojom je povećana visina naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite sa 1,8 KM na 4 KM po registrovanom hektaru obradivog poljoprivrednog zemljišta, to obavještavamo obveznike ove naknade (pravna i fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci zemljišnih površina) da obračun za 2019. godinu čini zbir naknada obračunatih prema periodu važenja odluka o visini naknade.

1.      za period 01.01. do 04.04.2019. godine

broj hektara *1,8KM*25,75% = iznos naknade za taj period

2.      za period 05.04. do 31.12.2019. godine obračun se vrši:

broj hektara *4KM*74,25% = iznos naknade za ovaj period

Pošto se naknada utvrđuje i plaća na godišnjem nivou, obračunati iznosi naknada se saberu i jedinstveno prijavljuju u prijavi za ostale naknade za 2019. godinu.

22.1.2020 ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2020. GODINU

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3600/19 od 30. decembra 2019. godine, najniža plata u Republici Srpskoj za 2020. godinu utvrđena je u visini od 520,00 konvertibilnih maraka.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate utvrđene ovom odlukom.

Odluka o najnižoj plati objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 3/20.

17.1.2020 Rekordna naplata javnih prihoda u RS

Poreska uprava Republike Srpske završila je 2019. godinu sa prikupljenih rekordnih 2,494 milijarde maraka na računu javnih prihoda Republike Srpske, što je najveći iznos javnih prihoda koji je prikupljen na godišnjem nivou od osnivanja Poreske uprave RS 2001. godine, u ovom obliku organizovanja.

Na takvo stanje, pored mjera koje Poreska uprava RS kontinuirano provodi sa ciljem doborovoljnog prijavljivanja i plaćanja poreza, te automatizacije poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi, uticao je niz faktora u prošloj godini. Prije svega, tu mislimo na više mjera Vlade RS na rasterećenju privrede i poboljšanja položaja radnika, od kojih je jedna svakako i povećanje broja osiguranika, povećanje minimalne plate u RS, kao i povećanje plata radnicima u prosvjeti i MUP-u RS. Ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati i dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini.

Zahvaljujući svemu tome, poreski obveznici u RS su u 2019. godini na račun javnih prihoda RS uplatili ukupno 2,494 milijarde maraka, što je za 53,6 miliona KM ili dva odsto više nego u 2018. godini. U tom periodu, po osnovu doprinosa prikupljeno je 1,574 milijarda KM, što je za 60,7 miliona KM ili četiri procenta više nego u 2018. godini. Tako je za Fond PIO naplaćeno 892 miliona maraka ili 30,9 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 564,6 miliona maraka što je više za 25,5 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite, za Zavod za zapošljavanje, te za Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Kod direktnih poreza, u 2019. godini prikupljeno je ukupno 473,4 miliona maraka, što je za 19,2 miliona KM ili četiri odsto manje u odnosu na 2018. godinu. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 190,2 miliona KM, što je za 39 miliona maraka manje u odnosu 2018. godinu. Na pad naplate ovog prihoda najviše su uticale izmjene Zkona o porezu na dohodak, u smislu povećanja osnovnog ličnog odbitka sa 200 na 500 KM mjesečno. Porez na dobit je u 2019. naplaćen u iznosu od 238 miliona KM, što je za 17,2

miliona maraka ili osam odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Kod ostalih javnih prihoda, u 2019. godini ostvarena je naplata od 430,7 miliona KM, što je za 18,9 miliona KM ili pet odsto više nego u 2018. godini.

Posmatrano po područnim centrima, najviše prihoda u 2019. godini prikupio je Područni centar Banjaluka, i to ukupno 1,228 milijardi KM, što čini 49,3 odsto od ukupnog iznosa prikupljenih javnih prihoda u 2019. godini. Potom slijedi PC Doboj sa prikupljenih 296,6 miliona KM, zatim PC Bijeljina sa 266,2 miliona KM, PC Istočno Sarajevo sa 240,1 miliona KM, PC Trebinje sa prikupljenih 155,2 miliona KM, PC Prijedor sa 154,5 miliona KM, te PC Zvornik sa 125,5 miliona KM. Procentualni odnos ukupne naplate po područnim centrima Poreske uprave RS prikazan je u sledećem dijagramu.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda u 2019. godini, te poređenje sa naplatom iz 2018. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS .

15.1.2020 Obuka za poreske obveznike – poslodavce sa područja opštine Srbac

Poreska uprava Republike Srpske će 17. januara 2020. godine, za sve poreske obveznike – poslodavce sa područja opštine Srbac, održati besplatnu obuku za elektronsko podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Obuka će se održati u sali Skupštine opštine Srbac ulica Mome Vidovića bb, sa početkom u 10 časova.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе