Nоvоsti

3.6.2020
3.6.2020
3.6.2020
2.6.2020
1.6.2020
Svе nоvоsti
slika
<јун 2020>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

NovostiA- / A / A+

3.6.2020 Direktor Maričić za RTRS i ATV o radu PU RS na obradi zahtjeva za april

Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, govorio je za RTRS i ATV o radu Poreske upave RS na obradi zahtjeva poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u pariluza isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu. On je pozvao poreske obveznike da u narednim danima u što većem broju podnose te zahtjeve kako bi ih Poreska uprava RS blagovremeno obradila i dostavila Ministarstvu finansija RS na isplatu. Priloge emitovane u centralnim dnevnicima pogledajte na linkovima:
https://www.youtube.com/watch?v=JBq5w8cOimM
https://www.youtube.com/watch?v=CIyEPwirqEc

3.6.2020 Direktor Maričić u emisiji “Aktuelno” na RTRS: Sve potpune zahtjeve obrađujemo u kratkom roku

Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, učestvovao je sinoć u emisiji “Aktuelno” gdje je tema bila isplata najnižih plata za april I dopriunosa na tu platu radnicima koji nisu radili u tom mjesecu. Pored direktora Maričića, u emisiji su učestvovali I Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS I Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, koji su pohvalili mjere Vlade RS u ovom smislu, ali I angažovanost I požrtvovanost službenika Preske uprave RS koji rade u dvije smjene I vikendom kako bi što prije obradili sve zahtjeve koji ispunjavaju uslove, a sve sa ciljem da te najniže plate što prije budu na računima radnika. Cijelu emisiju pogledajte na sledećem linku.

3.6.2020 Počinje predaja zahtjeva za pomoć subjektima u maju

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju 2020. Naime, poreski obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11.05.2020. godine dužni su Poreskoj upravi RS podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu RS, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost. S druge strane, poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12.05.2020. godine dužni su da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj 2020. godine iz Fonda solidarnsoti za obnovu RS. Pisane izjave sa zahtjevom, Spisak radnika za isplatu najniže plate za maj 2020. godine kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i Uputstva za popunjavanje izjava sa zahtjevom, te ostale informacije možete pronaći na našoj internet stranici, u sekciji Info Covid-19. Potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili putem pošte nadležnom područnom centru Poreske uprave RS.

2.6.2020 Apel poslodavcima za april: Podnosite potpune zahtjeve da posao što prije privedemo kraju

Poreska uprava Republike Srpske obradila je sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu.
Naime, zaključno sa današnjim danom, Poreska uprava RS je ukupno obradili zahtjeva na iznos od oko 18 miliona KM za oko 24.000 radnika i te podatke smo proslijedili Ministarstvu finansija Republike Srpske.
Broj podnesenih potpunih zahtjeva poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, je i dalje nedovoljan zbog čega ponovo apelujemo poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. godine, da podnesu Poreskoj upravi RS potpunu pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve. Ovo posebno naglašavamo iz razloga što rok za podnošenje ovih zahtjeva ističe 10. juna, odnosno sledeće sedmice, te da poreski obveznici ne čekaju zadnji dan kako bi svojim radnicima omogućili da dobiju minimalnu platu i doprinose na tu platu za april ove godine već da budu odgovorni i solidarni i omoguće im to i prije predviđenog roka.
Pored toga, apelujemo na one poreske obveznike koji ostvaruju ovo pravo na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa da Poreskoj upravi podnose potpune zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, pošto evidentiramo značajan broj nepotpunih i neadekvatnih zahtjeva od strane poreskih obveznika, što usporava i otežava obradu zahtjeva i iziskuje ponavljanje tog veoma jednostavnog postupka. Naime, pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove samo trebaju da potpisanu i ovjerenu izjavu pošalju na elektronske adrese ili faksom, što pokazuje da procedura uopšte nije komplikovana, već je veoma jednostavna.
Takođe, bilo je i slučajeva gdje su poreski obveznici koji su u aprilu odjavili radnike ili svoju preduzetničku djelatnost, podnosili zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, što nije u skladu sa pomenutom Uredbom, a što dodatno usporava obradu zahtjeva. I pored svega toga, a kako bi što prije izvršili svoju obavezu, službenici Poreske uprave Republike Srpske rade u dvije smjene i u dane vikenda, te smo kao rezultat tako predanog rada uspjeli obraditi sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika koji se nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, a na kojima su poreski obveznici kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu.
Međutim, očigledno je da određenim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove ili njihovim računovođama i knjigovođama i dalje nije jasna procedura podnošenja ovih zahtjeva, jer pristiže značajan broj nepotpunih. Podsjećamo da je Poreska uprava RS za sve njih organizovala i besplatnu elektronsku konferencija ili vebinar na temu „Popunjavanje izjave  sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene  i  za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“ u kojem je učestvovalo više od 500 učesnika. Službenici Poreske uprave RS su bili na raspolaganju poreskim obveznicima, a prije svega knjigovođama i računovođama, kako bi otklonili sve njihove eventualne dileme ili nejasnoće u vezi realizacije ovih poreskih mjera, a što je još jedan pokazatelj da je Poreska uprava RS uvijek na usluzi poreskim obveznicima. Snimak tog vebinara je postavljen i na zvanični YouTube kanal Poreske uprave RS tako da svi koji imaju bilo kakve dileme mogu da ga pogledaju.

1.6.2020 Rezultati javne konkurencije za prijem namještenika

Rezultati javne konkurencije za prijem namještenika. Intervju obavljen 28. i 29.05.2020. godine.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе