Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

14.8.2019
14.8.2019
13.8.2019
12.8.2019
7.8.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

18.4.2019 Заједничка акција Пореске управе и Инспектората РС: Рад на црно под лупом инспектора

У циљу сузбијања сиве економије и нелојалне конкуренције, те увођења у законске оквире субјеката који раде нерегистровани, Инспекторат Републике Српске и Пореска управа Републике Српске интензивирали су заједнички координисане инспекцијске контроле.

Формирано је неколико инспекцијских тимова, који ће вршити надзор на подручју цијеле Републике Српске, са акцентом на регистрацију субјеката, легалност робе у промету, издавање фискалних рачуна и пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

У протеклих десет дана у оквиру наведене акције извршене су 72 заједничке контроле, од чега су у 36 случајева утврђене неправилности. Акценат у контролама стављен је на физичка лица која су оглашавала и  обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, тапетарске и аутолимарске услуге и слично.

Републичка тржишна инспекција је у дијелу својих надлежности у 25 случајева утврдила да контролисана лица нису била регистрован за обављање послова које су вршили, те су инспектори издали 25 Рјешења о забрани обављања дјелатности. За 19 лица која су поднијела захтјев за регистрацију, мјера забране трајаће до отклањања противправног стања које је проузроковало забрану, то јест до прибављања рјешења надлежног органа којим се одобрава обављање  дјелатности. За шест лица која не желе да се региструју изречена је мјера забране и новчане казне. У једном случају код регистрованог субјекта затечен је вишак робе у односу на стање евидентирано у пословним књигама, те је истом издат прекршајни налог.

Инспектори Пореске управе Републике Српске у дијелу контроле евидентирања промета преко фискалних каса и пријаве радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, изрекли су шест мјера привремене забране обављања дјелатности на период од 15 дана, због неиздавања фискалних рачуна и пет затечених непријављених радника, те изрекли новчане казне.

Циљ контролних органа није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Апелујемо на физичка лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру регистрације. Инспектори ће предузимати све законом предвиђене мјере како би сузбили нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2019 © Пореска управа Републике Српске