Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

15.10.2018
3.10.2018
2.10.2018
25.9.2018
21.9.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

4.1.2018 Пореска управа Републике Српске у 2017. години прикупила највише прихода од свог оснивања

Пореска управа Републике Српске је у 2017. години на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,353 милијарде марака, што представља рекордну наплату јавних прихода у РС, односно највећу годишњу наплату јавних прихода од оснивања Пореске управе РС, тј. од 2002. године.
Дакле, Пореска управа РС је у цијелој прошлој години задржала позитиван тренд у наплати јавних прихода, а што се може приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату, али и на даље јачање услуга пореским обвезницима и модернизацију свог пословања. Поред тога, имплементацијом новог Интегрисаног информационог система омогућено нам је аутоматско издавање опомена, као и израда рјешења принудне наплате, што је свакако имало позитиван ефекат на наплату јавних прихода који су у надлежности Пореске управе РС. Наиме, имплементација новог информационог система је у великој мјери омогућила да одређени дио интерних процеса аутоматизујемо и на тај начин преусмјеримо запослене на оне послове који дају значајније резултате.
Тако је наплата јавних прихода у прошлој години већа за осам одсто у односу на 2016. годину, односно наплаћено је 176,5 милиона марака више, уз снажан раст наплате и директних пореза и доприноса, али и осталих јавних прихода.
Када су у питању директни порези, у 2017. години су наплаћени у износу од 466,6 милиона марака, што је за 32,4 милиона КМ или седам процената више него годину дана раније. Највећи раст наплате у овом сегменту прихода остварен је код пореза на доходак којег је наплаћено 234,3 милиона КМ или 18,2 милиона марака више. Порез на добит је наплаћен у износу од 193 милиона КМ или шест одсто више, док је значајан раст наплате забиљежен и код прихода од пореза на непокретности који је у 2017. години наплаћен у износу од 25,1 милион КМ, што је за 10 одсто или 2,2 милиона марака више него у 2016. години. Поред тога, раст наплате је забиљежен и код пореза на употребу, држање и ношење добара, и то за три процента.
У 2017. години приходи од доприноса су износили скоро 1,5 милијарди марака, што је за седам одсто или чак 101,1 милион марака више него у упоредном периоду. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 798,8 милиона КМ или 41,7 милиона КМ више, за Фонд здравственог осигурања је наплаћено 572,1 милион марака или 10 одсто више, док је за Фонд дјечје заштите наплаћено 60,2 милиона КМ или шест процената више. Већа наплата остварена је и код прихода по основу доприноса за Завод за запошљавање и Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом, и то за шест, односно 11 процената.
Код осталих јавних прихода, у прошлој години је остварена наплата од 395,8 милиона КМ, што је за 13 одсто или 45,1 милион марака више него у 2016. години. Највећи раст у овом сегменту јавних прихода остварен је код такси и накнада које су наплаћене у износу од 246,1 милион марака, што је за 14 одсто или 29,3 милиона марака више, док је по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено 25,1 милион марака или 12 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 20,9 милиона КМ или 15 одсто више, док је мања наплата забиљежена једино код концесионих накнада које су у 2017. години наплаћене у износу од 35,1 милион КМ, што је за 9,1 милион марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је једним дијелом утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у 2017. години су наплаћене у износу од 13.585.656 КМ, што је смањење за 2,1 милион марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у 2017. години на подручју РС регистровано је 1.190 пореских обвезника-правних лица и 2.934 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 329 пореских обвезника-правних лица и 1.176 пореских обвезника-предузетника.

Пореска управа Републике Српске овом приликом изражава захвалност свим пореским обвезницима који уредно извршавају своје пореске обавезе и позива све пореске обвезнике да послују у складу са важећим прописима и да своје обавезе извршавају благовремено, те да самим тим допринесу јачању Републике Српске и њене економије.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за 2017. годину, те поређење са наплатом из 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-31.12.2017.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске