Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

10.12.2018
6.12.2018
5.12.2018
4.12.2018
4.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

9.11.2017 Одржан састанак са представницима Фонда ПИО

Дана 08.11.2017. је у просторијама Пореске управе Републике Српске у Бањалуци одржан састанак директорице Пореске управе Републике Српске, гђе. Зоре Видовић, директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске г. Младена Милића, те помоћника министра у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, гђе. Мире Васић са сарадницима.

Тема састанка била је пријављивање и одјављивање обвезника доприноса, односно осигураника у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања.

Посебно је наглашена потреба за већом контролом послодаваца који закључују уговоре ван радног односа (нпр.уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и сл.), из разлога што се наведени уговори често закључују супротно одредбама Закона о раду, због чега је неопходно појачати и контроле надлежних инспекција рада.

Такође, на састанку је разматрани и начини пријављивања директора привредних друштава у Јединствени систем. У том погледу, закључено је да Закон о раду, којим је регулисан радно-правни положај и статус директора, предвиђа да лице које је изабрано за директора може да заснује радни однос или да обавља послове директора без заснивања радног односа, при чему Закон не предвиђа могућност волонтерског рада директора, односно рада без накнаде и плаћања припадајућих пореза и доприноса.

На састанку је потврђена добра сарадња Пореске управе Репиблике Српске и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, која се огледа у узајамној помоћи и размјени података.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске