Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

10.12.2018
6.12.2018
5.12.2018
4.12.2018
4.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

2.11.2017 Јавни приходи РС готово двије милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих 10 мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила 1,950 милијарди КМ, што је за 141 милион марака или осам одсто више него у истом периоду прошле године, што представља наставак снажног раста јавних прихода у овој години.

Тако су директни порези у посматраном периоду ове године наплаћени у износу већем од 393 милиона марака, што је више за 28,4 милиона марака или осам процената у односу на исти период прошле године. У овом сегменту прихода, највећи раст је остварен код пореза на доходак који је прикупљен у износу од 193,6 милиона КМ, односно за 15,9 милиона марака више, док је по основу пореза на добит наплаћено 166,2 милиона марака што је за 7,3 милиона КМ или 5 одсто више него у упоредном периоду. Највећи процентуални раст наплате забиљежен је код прихода од пореза на непокретности којих је у првих 10 мјесеци ове године наплаћено 21,2 милиона марака, што је за 4,5 милиона КМ или 27 одсто више него у истом периоду 2016. године. Такође, раст наплате забиљежен је и код пореза на употребу, држање и ношење добара и то за шест одсто.

Када су у питању доприноси, у првих 10 мјесеци ове године наплаћени су у износу од 1,220 милијарди КМ, што је за 84,4 милиона марака или седам процената више у односу на упоредни период, Тако је за Фонд ПИО наплаћено 658,7 милиона КМ или 36,3 милиона марака више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 474,8 милиона КМ или 42,7 милиона КМ више. Солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и Завод за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 15 одсто.

Код осталих јавних прихода забиљежена је наплата од 325,6 милиона марака, што је за 31 милион КМ или 11 одсто више него у првих 10 мјесеци прошле године. Највише прихода је прикупљено по основу такси и накнада и то укупно 210,2 милиона КМ или 16 процената више, док је по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено 20,8 милиона марака или 13 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 17,4 милиона КМ или 19 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у првих десет мјесеци ове године наплаћене у износу од 30,6 милиона КМ, што је за 8,5 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.

Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих десет мјесеци ове године су наплаћене у износу од 11.175.068 КМ, што је смањење за 2,85 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих десет мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 998 пореских обвезника-правних лица и 2.643 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 253 пореска обвезника-правна лица и 1.002 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-октобар 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске