Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

10.12.2018
6.12.2018
5.12.2018
4.12.2018
4.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

3.10.2017 Рекордна наплата јавних прихода РС

Пореска управа Републике Српске је у првих девет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,746 милијарди КМ, што је за 144 милиона КМ или девет одсто више него у истом периоду 2016. године, уз снажан раст прихода у свим сегментима при чему су приходи по основу доприноса премашили милијарду КМ.
Иначе, у првих девет мјесеци ове године прикупљен је рекордан износ јавних прихода, односно забиљежена је највећа наплата за првих девет мјесеци у некој години, рачунајући од оснивања Пореске управе РС.
Када су у питању директни порези, у периоду јануар-септембар ове године, наплаћени су у износу од 355,3 милиона КМ, што је за 26,2 милиона КМ или осам процената више у односу на упоредни период. У овом сегменту прихода, највећи раст је забиљежен код прихода по основу пореза на доходак који је наплаћен у износу од 172,9 милиона КМ или девет процената више, док је по основу пореза на добит наплаћено скоро 153 милиона КМ или пет одсто више. Највећи процентуални раст наплате забиљежен је код пореза на неокретности, којег је у овом периоду прикупљено 18,6 милиона КМ или 34 одсто више него у првих девет мјесеци прошле године. Такође, раст наплате забиљежен је и код пореза на употребу, држање и ношење добара, и то за пет процената.
По основу доприноса, у периоду јануар-септембар ове године наплаћено је 1,091 милијарди КМ, што је за 94 милиона КМ или девет одсто више него у упоредном периоду претходне године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 587,4 милиона КМ или 30,8 милиона марака више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 425,4 милиона марака или 16 одсто више у односу на исти период прошле године. Солидан раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите и Завод за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 14 одсто.
Код осталих јавних прихода забиљежена је наплата од око 291 милион КМ, што је за 26,8 милиона марака или 10 одсто више. Највише прихода је прикупљено по основу такси и накнада и то укупно 191,6 милиона КМ или 17 одсто више, те накнада за приређивање игара на срећу којих је прикупљено за 13 процената више. Наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 15,3 милиона КМ или 18 одсто више, док је мања наплата забиљежена код концесионих накнада које су у првих девет мјесеци ове године наплаћене у износу од 26,6 милиона КМ, што је за 6,9 милиона марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих девет мјесеци ове године су наплаћене у износу од 9.003.395 КМ, што је смањење за 2,99 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих девет мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 919 пореских обвезника-правних лица и 2.445 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 237 пореских обвезника-правних лица и 889 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-септембар 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-30.09.2017.xls (application/vnd.ms-excel) 51K


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске