Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

12.7.2017
5.7.2017
4.7.2017
3.7.2017
30.6.2017
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

12.7.2017 Обавјештење о новој верзији програма за повезивање са сервером Пореске управе РС преко Интернета
Обавјештавају се порески обвезници да на интернет сајту Пореске управе РС, у одјељку „Програм за пореске обвезнике“, могу преузети инсталацију програма за повезивање са сервером Пореске управе РС преко Интернета Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, који је прилагођен за рад са оперативним системом Windows 10.
5.7.2017 Полугодишња наплата премашила милијарду КМ

Пореска управа Републике Српске је у првој половини ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,150 милијарди КМ, што је за 83 милиона марака или осам одсто више у односу првих шест мјесеци 2016. године.
Наиме, подаци за прву половину ове године указују на задовољавајући раст прихода у готово свим сегментима, чиме је настављен позитиван тренд наплате од почетка ове године. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати аутоматизацији наплате јавних прихода у Пореској управи РС, односно имплементацији Интегрисаног информационог система, као и сталним активностима које ова институција предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату.

Када су у питању директни порези, у првих шест мјесеци ове године наплаћени су у износу од 252,2 милиона марака, што је за 16,9 милиона КМ или седам одсто више него у првој половини 2016. године. Највећи раст код директних пореза остварен је код пореза на доходак, који је прикупљен у износу од 115,4 милиона КМ или за 9,4 милиона марака више. Такође, значајан раст је остварен и код прихода од пореза на добит, којих је прикупљено за четири милиона КМ више. Поред тога, у првих шест мјесеци ове године, забиљежен је и осјетан раст прихода од пореза на непокретности, којих је прикупљено нешто више од 11 милиона КМ, а што је за 3,2 милиона КМ или 41 одсто више него у првој половини прошле године.

Доприноси су у првој половини године наплаћени у износу од 700 милиона марака, што је за 44,5 милиона КМ или седам процената више него у упоредном периоду. Тако су доприноси за Фонд ПИО наплаћени у износу од 385 милиона марака или за пет одсто више, док су доприноси за Фонд здравственог осигурања наплаћени у износу од 263,6 милиона КМ или за 10 одсто више. Такође, раст је забиљежен и код прихода од доприноса за Фонд дјечје заштите и Фонд за запошљавање од по шест процената, те за Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом од 18 одсто.

Повећана наплата је остварена и код осталих јавних прихода, који су наплаћени у износу од 193,3 милиона марака или за 16 одсто више у односу на упоредни период. У том сегменту прихода, највећа наплата је остварена код прихода од такси и накнада, који су износили 128,3 милиона КМ или за 22 одсто више. Такође, приходи од казни су у првој половини године износили готово 10 милиона КМ, што је за 17 одсто више, док је раст од 15 процената остварен код прихода од  накнада за приређивање игара на срећу. Мања наплата забиљежена је код концесионих накнада које су у првих шест мјесеци ове године наплаћене у износу од 18,4 милиона КМ, што је за 5,1 милион марака мање него у упоредном периоду. Наиме, ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије у марту прошле године смањени су, тј. враћени на ниво прије поплава, износи накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и начин плаћања, што је утицало на мању наплату прихода од концесионих накнада у овом периоду.
Када су у питању заостале обавезе по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих шест мјесеци ове године су наплаћене у износу од 4.629.871 КМ, што је смањење за 4,6 милиона марака. На то је утицало ступање на снагу Закона о престанку важења закона о посебном доприносу за солидарност, који је у примјени од 1. јануара 2017. године.

Иначе, у првих шест мјесеци ове године на подручју РС регистровано је 598 пореских обвезника-правних лица и 1.264 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 189 пореских обвезника-правних лица и 592 пореска обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за период јануар-јун 2017. године, те поређење са наплатом из истог периода 2016. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

4.7.2017 Неиздавање рачуна затворило 92 радње у Републици Српској

Инспектори Пореске управе Републике Српске су, у оквиру раније најављене акције појачаних контрола евидентирања промета преко фискалних каса, у периоду од 20. јуна до 02. јула ове године извршили укупно 420 контрола и у 232 случаја утврдили неправилности, што чини више од половине контролисаних пореских обвезника.
Током тих контрола, инспектори су издали 244 прекршајна налога, на укупан износ казне од 155.100 марака. Истовремено, инспектори Пореске управе РС су за 92 пореска обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна, док је приликом контрола откривено и шест непријављених радника.
Највише објеката је због неиздавања фискалних рачуна привремено затворено на подручју које покрива Подручни центар Пореске управе РС у Источном Сарајеву, док их је најмање привремено затворено на подручју које покрива Подручни центар Зворник.
Наиме, управо ови подаци указују на чињеницу да је с правом покренута ова кампања, јер је у претходном периоду било очигледно да је дошло до пада дисциплине пореских обвезника, што управо потврђује податак да је у више  од половине контролисаних објеката уочена неправилност. Међутим, како превентивна медијска кампања одмиче и како се повећава број свакодневних контрола инспектора на терену уочава се све мање неправилности што би могло да значи да све ове активности утичу на подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, али и пореских обвезника у поштовању законских прописа из ове области.
Подсјећамо да Пореска управа РС ове појачане контроле врши у оквиру раније најављене кампање „Корак предузми, рачун узми“ која се спроводи на већем броју електронских и штампаних медија у РС и чији је циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС. Такође, на тај начин су и најављене интензивније контроле инспектора на терену, све са циљем превентивног дјеловања на грађане и пореске обвезнике.
Дакле, тада смо и најавили да ће поред превентивног дјеловања, у оквиру ове кампање бити и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, а који ће и у наредном периоду наставити контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе, са циљем увођења реда у овој области.
Пореска управа РС и овим путем позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС. 

3.7.2017 Фриленсери обавезни платити порез на доходак

У Републици Српској је у посљедње вријеме примјетан тренд повећања броја физичких лица која остварују приходе из иностранства, превасходно на начин да у РС обављају одређене ИТ услуге, односно да врше такозвани удаљени рад за послодавца у иностранству.
Из тог разлога, Пореска управа Републике Српске обавјештава физичка лица која по било ком основу остваре приход из иностранства, укључујући и приходе од ИТ услуга остварен удаљеним радом (freelancer), а на који није плаћен порез по одбитку, да су дужна да тај приход пријаве и плате порез на доходак.

Наиме, плаћање пореза на тај доходак врши се у року од седам дана од дана наплате прихода, а пријављивање се врши мјесечно и годишње подношењем одговарајуће пореске пријаве.

Појашњења ради, мјесечно пријављивање врши се до 10. у мјесецу за наплаћени приход у претходном мјесецу, путем пријаве Образац 1002-Мјесечна пријава пореза по одбитку, на додатном листу ДЛ3-Остали доходак, искључиво електронски са електронским потписом. 
 
С друге стране, годишње пријављивање врши се до 31. марта текуће године за претходну годину, путем пријаве Образац 1004-Годишња пријава за порез на доходак, са прилогом на обрасцу 1005, а подноси се у два примјерка, надлежној подручној јединици Пореске управе према мјесту пребивалишта физичког лица.  

Порез на доходак обрачунава се по пореској стопи од 10% на основицу коју чини наплаћени приход тог физичког лица.

30.6.2017 Неправилности у више од половине контролисаних
Инспектори Пореске управе Републике Српске су, у оквиру раније најављене акције појачаних контрола евидентирања промета преко фискалних каса, у сриједу и четвртак 28. и 29. јуна извршили 58 контрола и у 31 случају утврдили неправилности те издали 31 прекршајни налог на укупан износ казне од 17.050 КМ.

Истовремено, инспектори Пореске управе РС су за 7 пореских обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна. Та мјера је изречена сљедећим пореским обвезницима: Кафе бар „Le-Vernissage“ Нови Град, СУР „Camelon“ Дервента, Ресторан „Миленијум“ Теслић, Кафе бар „Опиум“ Теслић, СУР Кафе „Галери“ Пелагићево, СУР кафана „Нешковић“ Источна Илиџа и ЗТУР „Арсићи бр. 2“ Фоча.

Поред тога, инспектори су у оквиру ових контрола открили и једног непријављеног радника.

Подсјећамо да Пореска управа РС ове појачане контроле врши у оквиру раније најављене кампање „Корак предузми, рачун узми“ која се спроводи на већем броју електронских и штампаних медија у РС и чији је циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС. Такође, на тај начин су и најављене интензивније контроле инспектора на терену, све са циљем превентивног дјеловања на грађане и пореске обвезнике.

Дакле, тада смо и најавили да ће поред превентивног дјеловања, у оквиру ове једномјесечне кампање бити и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, који ће и у наредном периоду наставити контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе.

Пореска управа РС и овим путем позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС. 

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
98
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске