Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

17.4.2018
11.4.2018
4.4.2018
3.4.2018
3.4.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

17.4.2018 Неправилности код половине контролисаних

Инспектори Пореске управе Републике Српске су, у оквиру раније најављене акције појачаних контрола евидентирања промета преко фискалних каса, од 02. до 14 априла извршили укупно 176 контрола и у 86 случајева утврдили неправилности, што чини скоро половину контролисаних пореских обвезника.
Током тих појачаних контрола, инспектори су издали 89 прекршајних налога, на укупан износ казне од 52.050 марака. Истовремено, инспектори Пореске управе РС су за 34 пореска обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна. Поред тога, инспектори су у оквиру ових контрола открили и два непријављена радника.
Подсјећамо да Пореска управа РС ове појачане контроле врши у оквиру раније најављене кампање „Корак предузми, рачун узми“ која се спроводи на већем броју електронских и штампаних медија у РС и чији је циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС. Дакле, тада смо и најавили да ће поред превентивног дјеловања, у оквиру ове кампање бити и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, а који ће и у наредном периоду наставити контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе, са циљем побољшања пореске дисциплине пореских обвезника када је у питању обавеза издавања фискалних рачуна након сваке куповине или извршене услуге.
С тим у вези, наглашавамо да неиздавање фискалних рачуна од стране пореских обвезника показује да је њихово пословање нелегално, и значи неприказивање прихода и утају пореза. Према томе, Пореска управа РС приликом својих контрола само спречава пореске обвезнике да раде нелегално, да врше утају пореза и да буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који издају фискалне рачуне приликом продаје роба или услуга.
Пореска управа РС овим путем још једном позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС. О најновијим резултатима појачаних контрола инспектора Пореске управе РС на терену у наредним данима јавност ће бити благовремено информисана.

11.4.2018 Неиздавање рачуна затворило 16 радњи у Републици Српској

Инспектори Пореске управе Републике Српске су, у оквиру раније најављене акције појачаних контрола евидентирања промета преко фискалних каса, од почетка априла извршили укупно 65 контрола и у 33 случаја утврдили неправилности, што чини половину контролисаних пореских обвезника.
Током тих појачаних контрола, инспектори су издали 33 прекршајна налога, на укупан износ казне од 17.500 марака. Истовремено, инспектори Пореске управе РС су за 16 пореских обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна. Поред тога, инспектори су у оквиру ових контрола открили и једног непријављеног радника.
Подсјећамо да Пореска управа РС ове појачане контроле врши у оквиру раније најављене кампање „Корак предузми, рачун узми“ која се спроводи на већем броју електронских и штампаних медија у РС и чији је циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС. Дакле, тада смо и најавили да ће поред превентивног дјеловања, у оквиру ове кампање бити и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, а који ће и у наредном периоду наставити контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе, са циљем побољшања пореске дисциплине пореских обвезника када је у питању обавеза издавања фискалних рачуна након сваке куповине или извршене услуге.
С тим у вези, наглашавамо да неиздавање фискалних рачуна од стране пореских обвезника показује да је њихово пословање нелегално, и значи неприказивање прихода и утају пореза. Према томе, Пореска управа РС приликом својих контрола само спречава пореске обвезнике да раде нелегално, да врше утају пореза и да буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који издају фискалне рачуне приликом продаје роба или услуга.
Пореска управа РС овим путем још једном позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС. О најновијим резултатима појачаних контрола инспектора Пореске управе РС на терену у наредним данима јавност ће бити благовремено информисана.

4.4.2018 Објава јавног конкурса за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме

Пореска управа Републике Српске објављује ЈАВНИ КОНКУРС за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме.

Сва заинтересована лица прописани образац Пријава на јавни конкурс могу преузети ОВДЈЕ.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

3.4.2018 Тромјесечна наплата прихода премашила 600 милиона КМ

Пореска управа Републике Српске је у прва три мјесеца ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 604,4 милиона марака, што је за 26,4 милиона КМ или пет одсто више него у истом периоду прошле године.
Дакле, Пореска управа РС је у првим мјесецима ове године задржала позитиван тренд у наплати јавних прихода, а што можемо приписати свакодневним активностима које Пореска управа РС предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату. Поред тога, кроз имплементацију новог Интегрисаног информационог система у Пореској управи РС омогућено је аутоматско издавање опомена, као и израда рјешења принудне наплате, што је свакако имало позитиван ефекат на наплату јавних прихода који су у надлежности Пореске управе РС.
Тако су у прва три мјесеца ове године директни порези наплаћени у износу од 156,7 милиона марака, што је за 19,8 милиона КМ или 14 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 88,7 милиона КМ, што је за 13,7 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 61,4 милиона марака или 10 одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 3,2 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у прва три мјесеца ове године наплаћен у износу од 3,3 милиона КМ, што је за 18 процената више у односу на упоредни период.
Када су у питању доприноси, у прва три мјесеца ове године наплаћени су у износу од 341,9 милиона КМ, што је за 13 милиона КМ или четири одсто више него у прва три мјесеца 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 194,5 милиона марака или скоро 11 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 121,6 милиона марака или 828.590 КМ више. Поред тога, раст је забиљежен и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 16,4 милиона КМ или 19 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од осам милиона КМ или 14 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.
Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-март ове године остварена је наплата од 99 милиона КМ, што је за девет одсто или 9,4 милиона марака мање него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 59,5 милиона марака, што је за 15 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У прва три мјесеца ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 6,5 милиона марака или два процента више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 4,5 милиона КМ или три одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 18,9 милиона марака, што је за 5,5 милиона КМ више него у прва три мјесеца 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-март 2018. године наплаћене у износу од 9.560.290 КМ, што је за 107.142 КМ више него у упоредном периоду.
Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у прва три мјесеца 2018. године су наплаћене у износу од 6.754.900 КМ, што је повећање за скоро три милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-март ове године на подручју РС регистрована су 342 пореска обвезника-правна лица и 674 пореска обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 89 пореских обвезника-правних лица и 266 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-март 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org.Naplata javnih prihoda 01.01-31.03.2018.xls (application/vnd.ms-excel) 51K

3.4.2018 Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике
Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002.
Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
110
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске