Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

18.7.2018
4.7.2018
28.6.2018
27.6.2018
25.6.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

18.7.2018 Оштетили буџет РС за 1,8 милиона КМ

Пореска управа Републике Српске је у првој половини 2018. године надлежним тужилаштвима у РС доставила 15 извјештаја против пореских обвезника због основа сумње да су чињењем кривичних дјела оштетила буџет РС у износу од 1,8 милиона марака.

Извјештаји су у том периоду поднесени, прије свега због утаје пореза и доприноса, али и злоупотребе овлаштења у привреди, те фалсификовања исправе, злоупотреба лажног стечаја, али и оштећења туђих права.

Наиме, највише извјештаја надлежним тужилаштвима од почетка године, њих осам, поднесено је због кривичног дјела утаја пореза и доприноса, односно због сумње да су одговорна лица у предузећима утајила порезе и доприносе у укупном износу од 1.436.217 марака штете за буџет РС. За ово кривично дјело извјештаји су поднесени против одговорних лица у предуећима: „Жита-Клас“ Источна Илиџа, „Фруктико“ Љубиње, „Mešići trade“ Приједор, Ауто клуб „Ретро“ Лакташи, затим ДОО „Хуремагић“ Цазин ПЈ Нови Град, те NPC „International“ Бањалука и „Euromib“ Лакташи, али и против пореског обвезника Митровић Винка из Модриче.

Поред тога, у првој половини ове године Пореска управа РС је надлежним тужилаштвима поднијела и три извјештаја против одговорних лица у три предузећа због сумње у постојање кривичног дјела злоупотреба овлаштења у привреди. Укупна причињена штета по буџет РС само по основу овог кривичног дјела износи 216.069 марака, а извјештаји су поднесени против четири одговорна лица у предузећима „Euro motors“ Бањалука, Агенција за посредничке услуге „Медиа БиХ“ Лакташи,  те „Okei Compani“ Лакташи.

Такође, у периоду јануар-јун 2018. године, два извјештаја тужилаштвима су поднијета и због сумње да је извршено кривично дјело злоупотреба лажног стечаја, чиме је по буџет РС причињена штета у износу од 99.812 КМ, а извјештаји су због овог кривичног дјела поднесени против одговорних лица у предузећима „Со комерц“ Бањалука и „Sarex“ Бањалука. Исто тако, надлежном тужилаштву је поднијет и извјештај због основа сумње да је одговорно лице у предузећу „Esperanza Company“ Бањалука починило кривично дјело фалсификовање исправа. Поред тога, извјештај надлежном тужилаштву је поднесен и против одговорних лица у предузећу ДОО „Дезосанит“ Бањалука, због постојања основа сумње да су починили кривично дјело оштећење туђих права, чиме је по буџет РС причињена укупна штета у износу од 12.000 КМ.

Ови подаци показују да је и у првој половини 2018. године настављен интензиван рад истражилаца Пореске управе РС на терену, са циљем разоткривања кривичних дјела. С тим у вези, наглашавамо да ће инспектори Пореске управе РС и у наредном периоду, у складу са законским овлаштењима, наставити интензиван рад на разоткривању кривичних дјела из области пореза, а чијим чињењем се наноси штета буџету Републике Српске.

4.7.2018 Каса јавних прихода РС „тешка“ 1,2 милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првој половини ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 1,21 милијарду марака, што је за 64,6 милиона КМ или шест одсто више него у истом периоду прошле године, што указује на даљи наставак позитивног тренда у наплати јавних прихода у РС.

Тако су у првих шест мјесеци ове године директни порези наплаћени у износу од 285,2 милиона марака, што је за 33,1 милион КМ или 13 одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 139,3 милиона КМ, што је за 20,6 милиона КМ или 17 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 124,2 милиона марака или осам одсто више, док је наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 7,3 милиона КМ или четири процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих шест мјесеци ове године наплаћен у износу од 14,5 милиона КМ, што је за 3,5 милиона КМ или 32 процента више у односу на упоредни период.

Када су у питању доприноси, у првих шест мјесеци ове године наплаћени су у износу од 715,1 милион КМ, што је за 15,1 милион КМ или два одсто више него у првих шест мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 405,5 милиона марака или 20,6 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 256,1 милион марака што је мање за три процента у односу на упоредни период. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 34,3 милиона КМ или 17 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 16,7 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-јун ове године остварена је наплата од 199 милиона КМ, што је за три одсто или 5,6 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 117,5 милиона марака, што је за 10,7 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. У првих шест мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 13,3 милиона марака или седам процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили су 9,3 милиона КМ или шест одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 33,3 милиона марака, што је за 9,1 милион КМ више него у првих шест мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-јун 2018. године наплаћене у износу од 25,5 милиона КМ, што је за 38 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих шест мјесеци 2018. године су наплаћене у износу од 15.478.123 КМ, што је повећање за 10,8 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-јун ове године на подручју РС регистровано је 688 пореских обвезника-правних лица и 1.476 пореских обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 152 пореска обвезника-правна лица и 528 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-јун 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

28.6.2018 Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002

 Нову верзију програма можете преузети на следећој адреси: ППО 2.3.2.7
27.6.2018 ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА
 На основу члана 5. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/12 и 20/15), и члана 41. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Пореска управа Републике Српске објављује25.6.2018 Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире прву рату своје обавезе по пореском рачуну за 2018. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.

Наиме, прописани рок за уплату прве рате је најкасније до 30. јуна 2018. године. С тим у вези, наглашавамо да ће свим власницима непокретности у Републици Српској који нису платили доспјеле обавезе пореза на непокретности, износ бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Поред тога, Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ за физичка лица, те од 1.000 КМ до 3.000 КМ за правна лица, по непријављеној непокретности.

Такође, Пореска управа РС ће интензивирати активности на принудној наплати овог прихода локалних заједница, користећи све законски расположиве мјере, од блокада рачуна, пљенидбе покретне имовине до уписа хипотека на непокретну имовину, као крајње мјере наплате ове пореске обавезе.
 
Иначе, Пореска управа РС је у првих пет мјесеци ове године по основу пореза на непокретности прикупила 9,1 милион КМ, што је за 4,2 милиона КМ или 86 процената више у односу на упоредни период, што представља задовољавајући тренд наплате ове врсте прихода који искључиво припада локалним заједницама у РС.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
113
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске