Језик: Ћирилица | Latinica | English

АКТУЕЛНО

Новости

22.3.2019
21.3.2019
21.3.2019
20.3.2019
18.3.2019
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

22.3.2019 Резултати јавног конкурса за пријем намјештеника на неодређено вријеме
21.3.2019 Обвезници пореза на оружје да преузму попуњене пријаве

Пореска управа Републике Српске обавјештава обвезнике пореза на регистровано оружје-физичка лица, да је рок за подношење пореских пријава за регистровано оружје за ову годину 31. март 2019. године.

С циљем унапређења услуга и стручне помоћи пореским обвезницима, Пореска управа РС је у име пореских обвезника припремила и унапријед попунила пореске пријаве за регистровано оружје за 2019. годину. Из тог разлога позивамо пореске обвезнике пореза на регистровано оружје-физичка лица, да дођу у мјесно надлежне подручне јединице Пореске управе РС, преузму примјерке одштапаних пријава и на лицу мјеста утврде исправност пријављених  података. Након што се у присуству и стручну помоћ пореског службеника, утврди исправност поднесених пријава, порески обвезници  потписују  преузете пријаве и један овјерен примјерак  задржавају за себе. Пореска управа РС ће потом у службеним евиденцијама извршити унос података са поднесених пријава, чиме се за пореске обвезнике утврђује пореска обавеза за регистровано оружје у 2019. години.

Против пореских обвезника, који у законом прописаном року не изврше подношење пореских пријава за регистровно оружје, Пореска управа РС ће сходно казненим одредбама Закона о пореском поступку РС, поднијети прекршајне налоге са прописаним износом новчаних казни.

Иначе, Пореска управа Републике Српске, с циљем унапређења услуга пореским обвезницима, увела је почетком овог мјесеца могућност предиспуњавања пореских пријава, односно Pre-filling-а за пореску пријаву за држање и употребу оружја коју ће у име пореских обвезника-физичких лица убудуће попуњавати Пореска управа РС.  У првој фази овог пројекта, Пореска управа РС ће ове пријаве попуњавати само за пореске обвезнике-физичка лица.

Ова нова могућност важан је корак ка испуњењу једног од главних циљева Пореске управе РС у будућности, а то је поједностављење процедура. Наиме, тежимо ка томе да Пореска управа у име пореског обвезника попуњава што већи број пореских пријава и на тај начин им олакша сам поступак подношења пореских пријава, а самим тим олакша и рад својим службеницима.

Што се тиче ове нове могућности, суштина је у томе да Пореска управа РС на основу података које добија од МУП-а изврши попуњавање обрасца ПП-РО за пореске обвезнике-физичка лица који имају регистровано оружје, а који су обвезници пореза на регистровано оружје за 2019. годину.

Наиме, ове активности се реализују у оквиру пројекта који пореске администрације у БиХ реализују са Шведском пореском управом под називом „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“ који је започео са реализацијом половином 2017. године, а завршетак је планиран крајем 2020. године.

21.3.2019 Подручни центар Источно Сарајево на новој локацији

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да ће Подручни центар Источно Сарајево од понедјељка 25. марта 2019. године радити на новој локацији, и то на адреси Стефана Немање бб, Источно Ново Сарајево.

Због пресељења Подручног центра Источно Сарајево на нову локацију, обавјештавамо пореске обвезнике да ће Подручни центар Источно Сарајево и Подручна јединица Источно Ново Сарајево у петак 22. марта 2019. године радити до 13 часова.

Из тог разлога, молимо пореске обвезнике да своје активности у петак 22. марта 2019. године планирају у складу са скраћеним радним временом овог подручног центра Пореске управе Републике Српске, те подсјећамо да ће ПЦ Источно Сарајево од понедјељка 25. марта на новој локацији радити у уобичајеном радном времену од 8 до 16 часова.

20.3.2019 Правилник о измјенама Правилника о поступку и начину подношења пореских пријава

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 21/19 објављен је Правилник о измјенама Правилника о поступку и начину подношења пореских пријава. Правилник је ступио на снагу 20. марта 2019. године.

Правилником је прописано да се Мјесечна пријава пореза по одбитку (Образац 1002), Пореска пријава за посебну републичку таксу (Образац ПП ГРТ), Пореска пријава за комуналну таксу (Образац ПП КТ) и Мјесечна пријава извјештај боравишне таксе (Образац МП ИБТ), почевши од 20. марта 2019. године, искључиво подносе у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе, те се исте неће запримати у папирном облику.

18.3.2019 Заједничким снагама против сиве економије

Наставак заједничке борбе против сиве економије у Републици Српској и заштита права радника треба бити приоритет у наредном периоду, а све са циљем даљег јачања Републике Српске и бољег социјалног положаја њених грађана.

Закључено је то након састанка представника Пореске управе РС, Инспектората РС и Савеза синдиката РС, који је одржан данас у Бањалуци, а са којег је поручено да постоји спремност контролних органа у Републици Српској да досљедно проводе сва она законска рјешења о којима се договоре социјални партнери (Влада, синдикат и послодавци) у Републици Српској.

На састанку је било ријечи и о контроли обрачуна и исплате бруто плата, спречавању злоупотребе института најниже плате од стране одређеног броја несавјесних послодаваца, као и о начинима борбе против сиве економије, те могућностима на које ове три институције заједничким активностима могу побољшати постојеће стање.

Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске, истакао је да ће Пореска управа РС у складу са својим надлежностима, заједно са другим контролним органима, и у наредном периоду наставити са континуираним контролама чији је циљ откривањe рада на црно, а све са циљем сузбијања сиве економије у РС. Он је нагласио да ће ова институција, као контролни орган, и убудуће досљедно проводити сва законска рјешења о којима се договоре социјални партнери у РС. Маричић је истакао и да је Пореска управа РС велики дио својих активности усмјерила на сузбијање сиве економије, али и додао да се борба против сиве економије не заснива само на забранама и инспекцијским мјерама већ подразумијева и различите активности шире друштвене заједнице, те изразио и очекивање да грађани, радници и други помогну контролним органима у откривању рада на црно, на начин да ће пријавити све неправилности које уоче или којима су изложени.

Зоран Микановић, главни републички инспектор рада, истакао је да инспекцији рада досљедну примјену Закона о раду значајно отежава непостојање колективног уговора, јер многе норме из закона упућују управо на колективне уговоре, а посебно у дијелу контроле плата. Колективним уговором би прецизније били дефинисани критеријуми за обрачун плата, висина коефицијента, цијена рада, сатница и слично, што би у великој мјери спријечило злоупотребу института најниже плате, а инспекторима рада дало инструменте и алате који ће им омогућити ефикаснији рад.

Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката РС, рекла је да се постојеће стање у овој области треба мијењати, те да борба против сиве економије у Републици Српској мора бити јача, па у том смислу очекује да имају подршку контролних органа у Републици Српској. Навела је и да ће Савез синдиката РС инсистирати на измјени законских рјешења, и потписивању колективног уговора, како би се спријечиле злоупотребе института најниже плате од стране одређеног броја несавјесних послодаваца, али и како би се лакше могле открити исплате плата на руке.

Иначе, у циљу борбе против сиве економије и нелојалне конкуренције Инспекторат Републике Српске и Пореска управа Републике Српске свакодневно проводе заједничке активности, а у наредном периоду планиране су заједничке контроле нерегистрованих привредних субјеката у циљу њиховог увођења у легалне токове.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
127
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске