Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

13.11.2018
5.11.2018
31.10.2018
15.10.2018
3.10.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

13.11.2018 Трансформација пореских управа уз подршку Шведске

Амбасада Шведске у Босни и Херцеговини кроз пројекат „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“, у којем учествује и Пореска управа Републике Српске, ће и у будућем периоду наставити да помаже пореским управама у БиХ да унаприједе свој рад, са циљем трансформације у модерне, поуздане и услужне пореске управе.

Истакнуто је то на састанку директорице Пореске управе Републике Српске Зоре Видовић са амбасадором Шведске у БиХ Андерсом Хагелбергом и његовим сарадницима, који је уприличен данас у Кабинету директорице Пореске управе РС у Бањалуци.

Саговорници су на овом састанку размијенили информације о томе како тече имплементација пројекта „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“ на којем раде чланови из све четири пореске администрације у БиХ, заједно са експертима из Пореске управе Шведске, а који је финансиран од стране Амбасаде Шведске у БиХ. Поред тога, на састанку је било ријечи и о томе које су могућности и изазови за трансформацију и унапређење капацитета Пореске управе РС, али и о могућностима имплементације нових идеја кроз овај пројекат, уз увођење нових области у пројекат у будућем периоду.

Директорица Видовић је нагласила да је охрабрена досадашњом реализацијом пројекта и изразила очекивање да ће се он у наредном периоду још ефикасније реализовати, са циљем преузимања најбољих пракси од колега из Пореске управе Шведске. Додала је да се ради о веома значајном пројекту, у оквиру којег ће Пореска управа Републике Српске усвојити позитивна искуства од колега из Шведске и на основу тих искустава унаприједити свој рад.

Иначе, овај пројекат ће трајати три и по године, односно до 31. децембра 2020. године, а његова укупна вриједност износи 26.500.000 шведских круна (5,4 милиона КМ) и финансира га Шведска агенција за међународни развој – SIDA. У току 2015. године стручњаци из Пореске управе Шведске су са запосленим у све четири пореске администрације у БиХ идентификовали кључне области које су заједничке за све администрације у којима се жели остварити напредак. Тада су идентификоване три приоритетне области на којима ће радити посебно специјализовани тимови из Пореске управе Шведске и пореских администрација у БиХ и то у областима:

  • Промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама
  • Услуге пореским обвезницима
  • Управљање ризиком пореске дисциплине

У области промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама посебно се жели постићи напредак у правцу изградње повјерења на релацији пореска администрација – порески обвезник, као и промјена понашања пореских службеника и јачање интерне комуникације. Када су у питању услуге пореским обвезницима, основни циљ ове области у оквиру пројекта је побољшање комуникације са пореским обвезницима путем развоја стратегије услуга и то попут побољшања функције „Call centra“, увођења могућности предиспуњавања пореских пријава, односно такозваног Pre-filling-а и слично. У трећој приоритетној области, која се тиче анализе ризика, жели се постићи напредак у моделима управљања ризицима како би се правилно селектовали обвезници који не извршавају своје пореске обавезе на вријеме, односно у законски прописаним роковима.

5.11.2018 Наплата јавних прихода у РС премашила двије милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у првих десет мјесеци ове године на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,019 милијарди марака, што је за 68,5 милиона КМ или четири одсто више него у истом периоду прошле године.

Ови подаци указују на задовољавајући раст прихода у готово свим сегментима, чиме је настављен позитиван тренд наплате. Заслуге за такве позитивне показатеље се могу приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности кроз редовну наплату и теренске контроле, као и услуге пореским обвезницима али је нарочито аутоматизација пословних процеса кроз импленетацију Интегрисаног информационог система у Пореској управи утицала на позитиван ефекат наплате јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у првих десет мјесеци ове године наплаћени су у износу од 427,4 милиона марака, што је за 34,3 милиона КМ или девет одсто више него у упоредном периоду. У овом сегменту јавних прихода највећи раст забиљежен је код наплате пореза на добит који је прикупљен у износу од 196 милиона КМ, што је за 29,8 милиона КМ или 18 процената више. У овом периоду порез на доходак наплаћен је у износу од 194,8 милиона марака или један одсто више, упркос чињеници да је Влада РС повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара износила 12,5 милиона КМ или три процента више. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у првих десет мјесеци ове године наплаћен у износу од 24,1 милион КМ, што је за 2,9 милиона КМ или 14 процента више у односу на упоредни период.

Доприноси су у првих десет мјесеци ове године наплаћени у износу од 1,225 милијарди КМ, што је на нивоу наплате у првих десет мјесеци 2017. године. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 696 милиона марака или 37,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 438 милиона марака што је мање за осам процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, ове године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у првих десет мјесеци 2018. године. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 58,7 милиона КМ или 18 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 28,6 милиона КМ или 15 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС.

Код осталих јавних прихода, у периоду јануар-октобар ове године остварена је наплата од 344,5 милиона КМ, што је за шест одсто или 18,9 милиона марака више него у истом периоду 2017. године. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 203,8 милиона марака, што је за 6,4 милиона марака мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару прошле године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у првих десет мјесеци ове године, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 22,6 милиона марака или осам процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 15,5 милиона КМ или 11 одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 62,9 милиона марака, што је за 16,3 милиона КМ више него у првих десет мјесеци 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у периоду јануар-октобар 2018. године наплаћене у износу од 39,8 милиона КМ, што је за 30 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у првих десет мјесеци 2018. године наплаћене су у износу од 22.033.352 КМ, што је повећање од 10,9 милиона марака.

Иначе, у периоду јануар-октобар ове године на подручју РС регистровано је 1.055 пореских обвезника-правних лица и 2.550 пореских обвезника-предузетника, док је истовремено одјављено 299 пореских обвезника-правних лица и 815 пореских обвезника-предузетника.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода у периоду јануар-октобар 2018. године, те поређење са наплатом из истог периода 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

31.10.2018 Почело слање опомена и за неподношење пореских пријава

Пореска управа Републике Српске је, у оквиру имплементације новог Интегрисаног информационог система, пустила у рад нову функционалност којом је омогућено аутоматско креирање опомена и за подношење пореских пријава, за шта до сада није постојала могућност.

Ово је свакако још један важан корак у процесу аутоматизације у Пореској управи Републике Српске, али и још један начин да све пореске обвезнике доведемо у равноправан положај, користећи све предности које пружа нови Интегрисани информациони систем, који имплементирамо.

Наиме, нови Интегрисани информациони сиситем је до сада омогућавао креирање опомена за плаћање доспјелих пореских обавеза, али је његовом даљом имплементацијом омогућена и ова нова функционалност, која ће додатно аутоматизовати, убрзати и унаприједити рад Пореске управе Републике Српске. Дакле, опомене ће убудуће бити креиране редовно, а према унапријед утврђеном плану креирања. Ова нова, али и досадашње функционалности потврђују да нам имплементација новог Интегрисаног информационог сиситема у Пореској управи Републике Српске омогућава да велики дио интерних процеса у Управи аутоматизујемо и на тај начин преусмјеримо запослене на оне послове који дају значајније резултате.

Овим путем обавјештавамо пореске обвезнике да у случају било каквих неусклађености у евиденцијама, те нејасноћа или проблема у вези ових новина у раду Пореске управе РС могу да се обрате у њихову надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске, гдје ће им бити пружена адекватна појашњења или гдје ће бити отклоњене све евентуалне нејасноће.

Такође, овим путем позивамо пореске обвезнике у РС да на вријеме поднесу пореске пријаве и на тај начин избјегну опомене и санкције, јер ће против оних пореских обвезника који не поднесу пореске пријаве бити покренути прекршајни поступци и изрицане санкције. Иначе, Законом о пореском поступку РС прописано је да ће се новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ казнити за прекршај порески обвезник – правно лице ако не поднесе пореску пријаву или не поднесе пореску пријаву на начин и у року који је прописан пореским прописима, док ће се за такав прекршај физичко лице и предузетник казнити новчаном казном од 500 до 1.500 КМ.

Подсјећамо да Пореска управа Републике Српске почетком сваке године на својој интернет страници објављује „Порески календар“, којим су дефинисани рокови за подношење пореских пријава са циљем да се пореским обвезницима помогне у правовременом извршавању њихових пореских обавеза. На годишњем нивоу се поднесе, у просјеку, око 1,6 милиона пореских пријава укључујући пријаве за упис у Фискални регистар непокретности и пријаве које се односе на Јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса.

15.10.2018 Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002

Нову верзију програма можете преузети на следећој адреси: ППО 2.3.3.2

3.10.2018 ПУ РС ће усвајати најбоље праксе управљања софтверском имовином

Директорица Пореске управе Републике Српске Зора Видовић и представници норвешке компаније „Crayon group“, потписали су данас у Бањалуци Меморандум о разумијевању чији је циљ сарадња на развоју и имплементацији пракси управљања софтверском имовином.

Наиме, „Crayon group“, који је глобални лидер у области клауд технологија и управљања софтверском имовином, је заједно са компанијом „Microsoft“ покренуо иницијативу за усвајање технологија управљања софтверском имовином под називом „Sam-iQ“, а све како би омогућили пословна и економска побољшања за Републику Српску, и саставни дио те иницијативе ће чинити обуке из области управљања софтверском имовином које води „Crayon group“. Те обуке ће бити подржане од стране „Microsoftа“ и омогућиће Пореској управи Републике Српске да усвоји и имплементира индустријску праксу управљања софтверском имовином, као и најбоље алате како би се побољшала свеобухватна легализација права интелектуалне својине за софтвер, али и конкурентност привреде у приватном сектору, те оперативна ефикасност Пореске управе Републике Српске.

Након потписивања меморандума директорица Видовић је истакла да се ради о важној сарадњи са компанијом „Crayon group“ , те да је до сарадње дошло на приједлог представника те компаније. Додала је да ће у оквиру те сарадње одређен број радника Пореске управе Републике Српске проћи обуку, из области управљања софтверском имовином са циљем да овладају за то потребним алатима. Према њеним ријечима, обуке које ће проћи дио радника Пореске управе РС, а које су предвиђене овим меморандумом ће бити бесплатне, а послужиће радницима Пореске управе РС да усвоје нова знања из ове области, како би додатно унаприједили свој рад, са крајњим циљем наставка сузбијања сиве економије у РС.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
119
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске